Storm over Kegnæs

Den store efterårsstorm blev en voldsom oplevelse på Kegnæs. Drejet, der er livlinien til land, blev hårdt ramt og halvdelen af vejbanen er skyllet væk nogle steder. Der blev målt en vandstand på mere end to meter over daglig vande. Flere steder kæmpede man med oversvømmelser og digebrud. Ved Kegnæs Fyr blev der målt vindstød af orkanstyrke. Lynhurtigt organiserede man hjælp til de ramte beboere og åbnede Forsamlingshuset, hvor man kunne overnatte og få noget at spise. Flot at se, hvordan beboerne på Kegnæs stod sammen i en krisesituation. Sønderborg Kommune vurderer at det vil koste op til 50 mio. kr. at istandsætte Drejet.